Hlavicka
Úvod Historie Fotogalerie Technické info Manuál Náhradní díly Diskuse FAQ Odkazy

Technické popisy a návod k obsluze

Popis mopedu

Moped Jawa 50 typ 551 je jednostopé vozidlo sloužící k dopravě jedné osoby. Je lehké, solidní konstrukce a ladného tvaru. Hnací sílu dodává vzduchem chlazený spalovací motor s vratným vyplachováním. Výkon motoru je 1,5 k při 4750 ot/min.

Spojka se pohybuje v olejové lázni, je dvoulamelová, s jednou lamelou ocelovou a se děšma lamelami s azbestopryskyřičným obložením. Ovládána je páčkou na levé straně řidítek.

Převodovka má dva převodové stupně a s klikovou skříní tvoří jednolitý blok.

Zasouvání převodových stupňů provádíme otočnou rukojetí na levé straně řidítek.

Nastartování motoru provádíme šlapadly, při zasunutém neutrálu.
Převod sil je je u primárního převodu proveden ozubenými koly se šikmým ozubením, je zakryt levým výkem skříně a běží v olejové lázni. Sekundární převod je tvořen řetězem zapouzdřeným v krytu

Karburátor Jikov 2912 n-11 s tlumičem sání a s čističem vzduchu prům. 52 mm. Je zakryt přední částí lisovaného rámu.

Drátová kola Přední a zadní je záměnné. Rozměr ráfků je 23" * 2", pneu 23" * 2,00". Přední i zadní osa je průběžná k snadnému vyjímání kola. Počet drátů je 36 v jednom kole, průměr drátu je 2,56 mm, závit M3 a délka drátu 198 +- 1mm

Plnonábojové brzdy jsou velmi účinné a jejich seřízení je možné bez speciálního nářadí.

Rám je otevřený (bez horní rámové trubky), samonosný, svařený z výlisků ocelového plechu; tvoří celek se zadním blatníkem.

Nádrž na palivo u Sportky je na 6,5 l, u Standard provedení s nádrží v rámu má obsah 2,7 litru s rezervou 0,5 l.

Sedlo je výškově stavitelné u Jawetty Standard, u provedení Sport je pevné.

Stupačky jsou nahrazeny pedály, které současně slouží k nastartování motoru a brždění. Pedály možno pomáhati motoru, klesá - li jeho výkon, nebo při vypnuté spojce udržet moped v pohybu.


Řidítka nedělená, jsou zhotovená z trubky prům. 22 mm, šířka 590 mm, výškově stavitelná u provedení Standard. U provedení Sport jsou řídítka rovná a ve střední části opatřená krytem umožňující nasazení větrného štítku.

Pérování předního kola je provedeno vidlicí s krátkými kyvnými raménky, se dvěma tlačnými pružinami. Vidlice je zhotovena z ocelových výlisků, je opatřena gumovými dorazy na rám. Gumové bloky zlepšují pérování. Zdvih předního kola je 62 mm.

Pérování zadního kola je provedeno kyvnou vidlicí, zachycenou na motorovém bloku, pérující po kružnici. Odpérování je provedeno pružinou namáhanou na tlak a uloženou v rámu pod sedlem. Zdvih zadního kola je 58 mm.

Zajíždění nového stroje

Při přebírání stroje doporučujeme zákazníkovi, aby překontroloval vybaveni stroje(nářadí) a stav oleje v převodové skříni. Výšku hladiny určuje otvor uzavřený šroubkem M 6X8.
Správné zajeti nového motokola silně ovlivňuje jeho výkon, spotřebu a trvanlivost.Při zajíždění se řídíme těmito pokyny:

a) Pohonnou směs mícháme v předepsaném poměru:

do najetí 1.000 km . . . : l : 16 (3/16 oleje do 3 l paliva)
po najetí 1.000 km . . . . l : 25 (1/8 oleje do 3 l paliva)

b) Prvých 500 km jezdíme nejvýše na polovinu plynu.

c) Při delších jízdách bez zastaveni doporučujeme motor ochladit občasným při-

vřením a opětovným přidáním plynu.

d) Při zastavení (např. na křižovatce) necháme motor běžet v nejnižších otáčkách.

e) Nejezdíme zbytečně dlouho na prvý převodový stupeň.

f) Občas překontrolujeme dotažení všech šroubů a matic.

g) Po ujetí 500 km vypustíme olej z převodové skříně. Vypláchneme ji vyplachovacím olejem a znova naplníme.

h) Po najetí 500 km přesuňte jehlu ze čtvrtého zářezu na druhý zářez shora(jehla postavena špičkou dolů).

i) Po najeti 500 km můžeme plyn postupně přidávat nad polovinu otáčky rukojeti, ale jen krátkodobě.

j) Po druhé vyměňujeme olej po najeti 1.500 km, kdy možno považovat motokolo za „zajeté", ale o pečlivou údržbu dbáme i nadále.

Kontrolní a plnicí otvor oleje. Kontrolní a plnicí otvor oleje.Čeho se nutno vyvarovat?

Motoru škodí , když jej necháme dlouho točit ve vysokých otáčkách na miste, neboť není chlazen jako při jízdě. Nenecháváme zbytečně dlouho vypnutou spojku, neboť by se lamely příliš rychle opotřebovaly.

Při jízdě do kopce nepomáháme motoru tím způsobem, že necháme spojku ,,prokluzovat", nýbrž včas zasuneme nižší převodový stupeň, po případě pomůžeme šlapadly, ale nejezdíme zbytečně dlouho na prvý převodový stupeň.

Popis elektrického zařízení

Setrvačníkové magneto , výrobek PAL - Magneton, dodává střídavý proud 6 V - 18W spotřebičům. Stator magneta, upevněný na skříni motoru, nese zapalovací i světelnou cívku, přerušovač, kondenzátor. Rotor, upevněný na prvém čepu klikového hřídele, tvoří setrvačník nesoucí na vnitřním obvodu permanentní magnety.
schéma elektrické instalace Schéma zapojení

Světlomet o průměru 80 mm je vybaven dvouvláknovou žárovkou 6V -15/15W -ČSN3043l1. Přepínačem na řídítkách zapínáme jednotlivá vlákna žárovky. Zapínání světel provádíme vypínačem umístěným na plášti světlometu. Střední poloha -světla vypnuta, pravá poloha -světla zapnuta.

Koncová svítilna je vybavena žárovkou 12V - 3 W - ČSN 304319.

Houkačka je napájena střídavým proudem přímo z magneta a je ovládána tlačítkem na řidítkách. (Upozornění : Při použití houkačky při zapojených světlech poklesne po
dobu houkání intensita světel.)

Zapalovací svíčka je vyzkoušena typu PAL 14/225.
schéma elektrické instalace 2 Schéma zapojení 2

Obsluha

Před jízdou se řesvědčíme se, je-li v nádrži palivo. Uzávěr nádrže se otvírá povolením vroubkované matice na víčku, směrem doleva a pak vytáhneme uzávěr směrem nahoru.

Polohy vypouštěcího kohoutu Polohy páčky výpustního kohoutu.


0. přívod paliva uzavřen
1. hlavni přívod paliva otevřen
2. přívod paliva uzavřen
3. reservní přívod paliva

Otvor v jeho středu chráníme před ucpáním. Palivo po zajetí motokola mícháme s olejem 1 : 25 a nádrž plníme přes síto. Stojí-li stroj delší dobu, zahýbáme několikrát strojem do strany, abychom promísily eventuálně usazený olej v benzínové nádrži.Na nádrži jest namontován výpustný páčkový kohout. Přezkoušíme nahuštení pneumatik, přední kolo 1.7 atp, zadní 2,0 atp.

Roztáčení motoru

Po delšim nepouživání vozidla bývají lamely spojky slepeny. Doporučujeme před roztočením motoru spojku vyzkoušet. Zasuneme první převodový stupen, pohybujeme motokolem na kolech a spojku dvakrát až třikrát vypneme. Je-li činnost spojky spravná, zasuneme opět chod naprázdno a nastartujeme motor:

Otevřeme výpustný kohout a karburátor přeplavíme stisknutím přeplavovacího kolíčku. (Přeplavovaní provádíme pouze u studeného motoru.)

Sešlápnutím šlapadel (ve směru jízdy) spustíme motor. Pro ulehčení startování nutno použít dekompresoru, jehož packa je umístěna na levé straně řidítek. Další možnost - zařadit I. nebo II. stupen a rozšlapat při vypnuté spojce. Po rozjetí spojku povolíme.

Přeplavení karburátoru Přeplavení karburátoru

Jízda

U mopedu Jawa 50, typ 551, není použito k zasouvání převodových stupňů zvláštní řadicí páky, ovládání řazení je zapojeno na otočnou rukojeť, kterou zároveň se spojkou, ovládáme levou rukou. Značka na otočně rukojeti a pevný kroužek, na kterém jsou vyznačena čísla l - 0 - 2, nám ukazují, který stupeň převodu máme zařazen.

Při rozjížděni stiskneme levou rukou páčku spojky, při čemž zároveň otáčíme otočnou řadicí rukojetí směrem od sebe a zasuneme „prvý" převodový stupeň. Pozvolným povolováním páčky spojky za stejnoměrného přidáváni plynu se rozjíždíme.

Po dosažení rychlosti asi 15 km, ubereme plyn, stiskneme levou rukou páčku spojky a otočnou rukojetí otočíme směrem k sobě, čímž zasuneme druhý převodový stupeň. Povolujeme páčku spojky a pravou rukou přidáváme plyn. Při zpětném řazení po ubráni plynu zmáčkneme levou rukou páčku spojky a otočením řadicí rukojetí směrem od sebe do poloviny otáčky rukojeti, zasuneme neutrál a úplným otočením prvý převodový stupeň.

Při zastavování ubereme plyn, stiskneme levou rukou páčku spojky a otočnou rukojeti zasuneme neutrál mezi prvým a druhým převodovým stupněm. Teprve potom povolíme páčku spojky. Motor zhasneme zmáčknutím páčky dekompresoru na levé straně řidítek. Při zabrždění používáme též brzdu na přední kolo, avšak o něco později než brzdu zadní a pouze v přímém směru. Po ukončeni jízdy uzavřeme palivový kohout.
Řazení rychlostí
Řazení rychlostí.


Čištění

Jednoduchá hladká linie motokola umožňuje snadné čištění. Stroj umýváme vodou. Při mytí stroje dbáme, aby voda nevnikla do karburátoru, světlometu a brzd. Chromované a lakované části osušíme a vyleštíme flanelem nebo jelenicovou kůži. Lakované části můžeme leštit též leštící pastou na laky. Vodu ze žeber válce odstranime nejlépe roztočením motoru, po jehož zahřátí se voda vypaří.

Poznámka: Benzin, petrolej, olej rozpouští gumu (pneumatiky, rukojeti řidítek, gumy na pedálech). Chráníme proto gumové součásti před stykem s těmito kapalinami.

Mazání strojeMazací plán - levá strana Mazací plán - levá strana


Motor je mazán samočinně přidáním automobilového oleje „DT- Mix" do paliva v poměru l : 25.

Převodovou skříň plníme v létě i v zimě olejem „EPU" (asi 400 ccm), pravidelně po ujetí 5.000 km. Výměnu oleje provádíme nejlépe po skončení jízdy, kdy je motor a olej ještě teplý. Teplý olej vyplaví s sebou většinu nečistot. Skříň vyčistíme proplachovacím olejem („Ložiskový olej 207") takto:

Plnicím otvorem nalijeme do převodové skříně asi 400 ccm vyplachovacího oleje a necháme motor běhat 2 až 5 minut v malých otáčkách (projedeme malou vzdálenost nebo Moped postavíme na stojánek). Vystřídáme zasunutí převodových stupňů.

Proplachovací olej pak vypustíme do čisté nádoby, necháme ustát a čistý díl oleje můžeme příště znovu použít. Nikdy neproplachujeme petrolejem, nebo motorovou naftou — jejich zbytky by znehodnotily nový olej.

Správnou hladinu oleje v převodové skříni určuje kontrolní šroubek . Vyšroubováním tohoto šroubu překontrolujte občas hladinu a případně olej doplňte. (U nového stroje vyměníme olej po ujetí prvních 500 km.)

Spojka běží v olejové lázni (olej z převodové skříně).

Čep zadní kyvné vidlice se maže olejem EPU přímo z převodové skříně.

Přední kyvnou vidlici důkladně promazáváme po ujetí 500 km „automobilovým tukem A 00" několikerým otočením maznic, upevněných na ramenech přední vidlice.

Kola (ložiska) promažeme po ujetí 8.000 km „automobilovým tukem AV2".

Primární převod je proveden ozubenými koly, běží v olejové lázni a je zcela zakryt víkem skříně. Nevyžaduje žádného ošetřování.

Sekundární řetěz ošetřujeme po ujetí 3000 km. Demontovaný řetěz vypereme v petroleji. Po uschnutí vložíme asi na 3 hodiny do mírně nahřátého mazadla (automobilový tuk A00), vyjmeme, mazadlo na něm necháme ztuhnout a provedeme montáž řetězu.

Setrvačníkové magneto: Po ujetí 3000 km sejmeme pravé výko motoru a přimažeme několika kapkami oleje čep vahadla přerušovače. Přimazáváme opatrně, aby olej neodstřikoval na doteky pžerušovače. Plsť na nosníku napusstíme automobilovým tukem AV 2.

Lanka bovdenů spojky, řazení, pžední brzdy, plynu a zadní brzdy mažeme po ujetí 3000 - 5000 km několika kapkami oleje.

Otočnou rukojeť plynu a řazení mažeme po ujetí 5000 km automobilovým tukem A 00 po sejmutí rukojeti a řidítek. Vyšroubujeme upevňovací zátku z gumové rukojeti a rukojeť stáhneme.

Pohon rychloměru mažeme několika kapkami oleje po ujetí 3000 km. Vyjmeme z reflektoru rámeček s parabolou a odpojíme ohebnou hřídel rychloměru.

Kuličky v hlavě řízení mažeme automobilovým tukem AV 2 při příležitostné demontáži, nejméně však po ujetí 8000 km.

Mazací plán - pravá strana Mazací plán - pravá strana

Tabulka mazání
Po ujetí km Místo mazání Číslo Počet míst Mazadlo
500 Čepy předního pérování 1 2 tuk A 00
1000 Převodová skříň (kontrola příp. doplnění) 2 1 olej EPU
3000 Čep vahadla přerušovače 3 1 olej EPU
3000 Plsť přerušovače 3 1 tuk AV 2
3000 Pohon rychloměru 4 1 olej EPU
5000 Převodová skříň (výměna) 2 1 olej EPU
5000 Otočné rukojeti 5 2 tuk A 00
5000 Sekundární řetěz 6 1 tuk A 00
5000 Lanka bowdenů 7 6 olej EPU
5000 Klíče brzd 8 2 olej EPU
5000 Čep stojánku 9 1 tuk A 00
8000 Kuličky v hlavě rámu 10 2 tuk AV 2
8000 Ložiska kol 11 2 tuk AV 2

Vypouštěcí šroub oleje z převodovky Vypouštěcí šroub oleje z převodovky

Uvolnění řetězové spojky Uvolnění řetězové spojky

Seřízení brzdy

Plnonábojové brzdy Mopedu Jawa 50, typ 551, jsou bohatě dimensovány a dobře kryty proti vnikáni vody, která by snížila jejich účinnost. Vyžaduji jen občasné seří­zení když je obloženi čelisti poněkud opotřebováno (páky brzd vykazují delší krok). Brzdy seřizujeme otáčením matic, které jsou na povrchu vroubkovány. Po seřízení překontrolujeme kola, která se musí lehce otáčet.

Seřízení brzd
Seřízení brzd

Pneumatiky

Trvanlivost pláště pneumatiky závisí na tlaku vzduchu v duši s ohledem na zatíženi. jemuž je pneumatika vystavena. Všeobecnou zásadou při huštění pneumatiky je, že má být nahuštěna tak, aby zachovala i při plném zatíženi svůj původní tvar. Jízda na podhuštěných pneumatikách způsobuje přelámáni kordových vláken v bocích pláště

Upozorňujeme, že pneumatikám škodí olej, benzin a prudké slunce. Občas prohlédneme pneu a případně odstraníme předměty zaštípnuté ve vzorku pláště (ostré kameny, sklo apod.).

Tlak vzduchu v předním kole je 1,7 atp, v zadním 2,0 atp. Netěsnost ventilku zjistíme po odšroubování čepičky ventilku a navlhčeni ventilku. Tvoří-li se vzduchové bubliny, vzduch uniká ventilkem. V tom případě dotáhneme kuželku ventilku (k tomu slouží čepička ventilku, opatřená výřezem). Když tato opatření nestačí, vyšroubujeme kuželku ventilku a nahradíme ji novou.

Doporučujeme opatřit si do zásoby jeden, dva náhradní kusy. Poškozenou duši opravíme zalepením. Za tím účelem sejmeme plášť s ráfku. Vyšroubujeme kuželku ventilku a vypustíme zbytek vzduchu. Matičku, upevňující ventilek k ráfku, sešroubujeme. Kolo položíme a okraj pláště v místě protilehlém ventilku vtlačíme do prohlubeniny ráfku. Pomoci montovacích pák převlékneme plášť přes okraj ráfku. Je nutno přitom dbát, aby nebyla neopatrnosti přiskřípnuta a poškozena duše. Když byl plášť po celém obvodu přesunut přes okraj ráfku, vytlačíme ventilek zcela z ráfku a vyjmeme duši. Po našroubováni kuželky do ventilku a mírném nahuštění duše zjistíme, nejlépe ponořením do vody, v kterém místě je duše poškozena. Místo si označíme o(třeba tužkou), duši osušíme.

V místě poškozeni duši lehce zdrsníme kouskem skelného papíru. Zdrsněné místo potřeme lepidlem na gumu a teprve po oschnutí lepidla přilepíme záplatu, kterou jsme předtím zbavili ochranného polepu. Záplata musí být dobře přitisknuta, zejména na okrajích. Celé místo zaprášíme klouzkem, aby se duše v místě, kde byla natřena lepidlem, nepřilepila na vnitřní stěnu pláště. Plášť dobře prohlédneme a hřeb, který případně v plášti zůstal, odstraníme kleštěmi.

Zpětná montáž pneumatiky se provádí takto: Duši částečně nahustíme, vložíme do pláště, který jedním okrajem zůstal v ráfku. provlékneme ventilek otvorem v ráfku a zajistíme matičkou (nedotahovat). Pak přesuneme okraj pláště nejprve v místě proti ventilku přes okraj ráfku dovnitř, přidržíme jej v prohloubeném místě ráfku a montážní pákou přesouváme plášť postupně po obou stranách, až dojdeme k ventilku. Tuto práci provádíme opatrně, abychom nepoškodili duši přiskřípnutím mezi okraj pláště a ráfek.

Správné vyjmutí pneumatiky
Správné vyjmutí pneumatiky


Napínání řetězu


Uvolníme hřídel zadního kola, tj. matici hřídele a matici pouzdra řetězového kola. Uvolníme tři upevňovací šrouby krytu řetězu.

Pak povolíme přední matice napínáku řetězu a zadní, seřizovací matice stejnoměrně utahujeme.

Po seřízení utáhneme pečlivě matice napínáku, potom matici pouzdra, matici hřídele a šrouby krytu ře- tězu.

Dbáme, aby zadní kolo sledovalo stopu předního, seřídíme též zadní brzdu, neboť po posunutí zadního kola by nám stále přibržďovala.

Napnutí překontrolujeme po ujetí každých 1.000 km.

Průhyb řetězu musí být 2 cm, při zatížení mopedu. Kontrolu provádíme po sejmuti pravého víka motoru.
Napínání řetězu
Napínání řetězu

Spojka a její seřízení


Spojka běží v olejové lázni a nevyžaduje mimo nastaveni vůle lanka žádnou údržbu.

Páčka spojky musí být vždy volná. Časem se lanko spojky vytáhne a vůle páčky se zvětší.

Vymezíme ji po uvolnění pojistné matice a otočením stavěcího šroubu na řidítkách, o l až 2 otočky.

Po přezkoušení vůle ruční spojkové páčky dotáhneme pojistnou matici.

Došlo-li ke značnému opotřebení lamelového obloženi spojky a nastaveni vůle stavěcím šroubem je nedostatečné, seřídíme spojku zkrácením lanka v páčce na spodku motoru.
Seřízení vůle lanka spojky
Seřízení vůle lanka spojky

Karburátor "JIKOV 2912 N-11"

Karburátor je již správně seřízen z továrny.

Tryska i šoupátko jsou vhodné voleny vyzkoušením. Není proto třeba žádného seřizování, kromě občasného vyčištění.

Má-li motor dobře naskočit, musí být především správně seřízen volný běh! Seřídíme jej dorazovým šroubkem (šroub na boku hlavního tělesa karburátoru), potom seřídíme bowden, plynová rukojeť musí mít při tom malou vůli.

Karburátor nejlépe vyčistíme, rozebereme-li jej na jednotlivě díly a tyto omyjeme čistým benzinem. Veškeré poškozené nebo opotřebované díly nahradíme novými. Průchody ústrojí volnoběhu vyčistíme nejlépe protažením jemnou žíni.

Hlavní trysku lze rovněž vyčistit bez demontáže karburátoru. Trysku vyjmeme upraveným trubkovým klíčem (je v nářadí) bočním otvorem v rámu. Po ujetí 5.000 km (v prašném ovzduší i dříve) vyjmeme vzduchový čistič, těleso čističe propereme čistým benzinem a po vyčištěni navlhčíme směsí benzinu a motorového oleje (1:1)

Poznámka: Čistič vzduchu je zamontován do tlumiče sáni, který vyjmeme takto: Sejmeme karburátor, vyšroubujeme šrouby (M 6) na levé i pravé straně rámu (ve středu nad motorem) a tlumič saní vysuneme směrem k přednímu kolu.

Karburátor v řezu (1 - hlavní tryska 2- šroub volnoběhu)
Karburátor v řezu (1 - hlavní tryska 2- šroub volnoběhu)


Údržba elektrického zařízení


Kabely občas prohlédneme a místo s poškozenou isolací ovineme isolační tkanicí.

Poškozená místa by mohla způsobiti zkrat.

Zapalovací svíčku občas očistíme, karbon opatrně seškrábeme, případně seřídíme kontakty na vzdálenost 0,5 mm opatrným přihnutím kontaktu na tělese svíčky.

Houkačka nepotřebuje žádnou údržbu, při čištěni musíme dbát toho, aby do ní nevnikla voda. Hlasitost se nastavuje přitáhnutím nebo povolením regulačního šroubku ve středu krytu houkačky.

Setrvačníkové magneto:Po ujeti 5.000 km překontrolujeme, případně seřídíme vzdálenost doteků přerušovače a předstih.

Vzdálenost doteků přerušovače (0,4 mm) kontrolujeme měrkou, dodávanou v nářadí. Slabší plíšek měrky prochází mezí doteky lehce suvně (při poloze pístu v horní úvrati), silnější plíšek nesmí projít. Nemají-li doteky předepsanou vzdálenost, povolíme upevňovací šroubek a nastavíme správnou vzdálenost pootočením nosníku pevného doteku. Pak opět upevňovací šroubek dotáhneme.

Pro ty, kteří mají možnost si seřídit předstih sami, uvádíme postup. Otáčíme klikovým hřídelem, až píst dosáhne horní úvrati. Překontrolujeme měrkou (příp. nastavíme) správnou vzdálenost doteků přerušovače.

Pootočíme klikovou hřídel zpět (proti normálnímu směru točení motoru), až doteky se přiblíží k sobě a vložíme mezi ně proužek cigaretového papírku. Zvolna otáčíme klikovým hřidelem v normálním směru točeni motoru, až se počnou doteky oddalovat a papírek prochází doteky suvně. V tom okamžiku má být píst 2,8—3,1 mm před horní úvratí, což změříme tyčinkou nebo hloubkoměrem otvorem pro zapalovací svíčku. Není-li předstih v předepsaných hodnotách, musíme jej nastavit.


Povolíme dva šrouby, upevňující desku statoru magneta ke stěně motorové skříně a pootočíme statorem do správné polohy a kontrolujeme znovu předstih; jsou-li hodnoty správné, dotáhneme upevňovací šrouby desky statoru.

Měření odtrhu přerušovače
Měření odtrhu přerušovače


Dekarbonizace

Po ujeti asi 5.000 km doporučujeme provést dekarbonisaci. Usazené zbytky spálené-směsi (karbon) snižují výkon motoru a způsobuji přílišné zahříváni.

Usazený karbon na horní části pístu, v hlavě válce a ve výfukových kanálech odstraníme opatrným odškrabáním. Současně odstraníme karbon z drážek pístních kroužků. (Nejlépe starým rozlomeným kroužkem).

Při opětovném nasazení dejte kroužky do týchž drážek, kde byly před sejmutím. Po odškrabáni karbonu dotyčné součásti vyleštíme, před montáží omyjeme v čistém benzinu nebo petroleji.

Tlumič výfuku vyčistíme takto:Ze zadního konce tlumiče vyšroubujeme uzávěr s děrovanou trubkou. (Uzávěr současně upevňuje pérový držák stojánku.) Trubku důkladně očistíme drátěným kartáčem.

Karbon na vnitřní straně pláště tlumiče oškrábeme patřičně ohnutým drátem. Před zpětným zašroubováním uzávěru s trubkou podložíme pérový držák stojánku.

Seřízení řazení

Po nějakém čase používání mopedu se poněkud vytáhne lanko ovládající řazeni rychlostních stupňů, což může mít za následek obtížnější řazení. Vůli lanka vymezujeme seřizovači spojkou na lanovodu pod řidítky takto:
 1. Postavíme moped na stojánek.
 2. Nastavíme rysku radící rukojeti na nulu.
 3. Otočíme zadním kolem. Kolo se musí točit lehce, bez zachytávání rychlosti.
 4. V případe, že se netočí, nebo zachytává rychlost, vyšroubujeme dle potřeby šroub seřizovači spojky na lanovodu, vycházejícím z levého konce řidítek a dotáhneme pojistnou matici.
Neni-li toto seřízení dostatečné je nutno zašroubovat šroub seřizovači spojky lanovodu a seřídit řazení zkrácením lanka v páčce pod víkem zapalování (pravé víko) Jiné obsluhy řazeni nevyžaduje.

Sejmutí krytu a demontáž řetězu

Pro usnadněni demontáže krytu řetězu vyjmeme zadní kolo a sejmeme pravé víko motoru. Rozpojíme poloviny krytu, vyšroubujeme tři šrouby z pravé strany horní poloviny krytu, kryt rozevřeme a směrem dozadu vyjmeme. Natočíme spojovací článek řetězu na zadní řetězové kolo, kleštěmi nebo šroubovákem uvolníme pojistku, vyjmeme spojovací článek a řetěz vytáhneme.

Při montáži řetězu postupujeme následovně: Rozpojený řetěz navlékneme na sekundární řetězové kolo na motoru a na konec řetězu připevníme drát. Pomocí drátu protáhneme řetěz na zadní řetězové kolo. Oba konce řetězu spojíme spojovacím článkem a pojistkou. Pojistka musí směřovat výřezem proti směru pohybu řetězu. Zasuneme kryty, zašroubujeme tři šrouby a kryty stáhneme zadním šroubem a maticí.

Při výměně řetězu nemusíme zcela demontovat kryt řetězu. Stačí, když vyšroubujeme prvý a druhý šroub (rozumíme tím, že značíme vždy od předu motokola), šroub a matici, která nám stahuje oba kryty k sobě a dolní polovinu krytu vyjmeme směrem dolů. Nový řetěz připojíme na starý a jeho pomoci protáhneme nový řetěz do funkční polohy. Montáž krytu provádíme opačným směrem.

Demontáž světla

Objímku s parabolou vyjmeme po vyšroubování upevňovacího šroubu M 5 na spodní části objímky. Objímku překlopíme nahoru a pootočením vyjmeme objímku se žárovkou.

Demontáž otočné rukojeti plynu a řazení

 1. Otáčíme rukojetí, až otvor v gumě odkryje zapuštěný šroub..
 2. Zapuštěný šroub vyšroubujeme a vytáhneme zátku z konce řídítka.
 3. Stáhneme rukojeť.
Montáž
 1. Nasuneme otočnou rukojeť; nasuneme zátku a zapuštěný šroub utáhneme.
 2. Po namontování zkontrolujeme správný chod rukojeti.
 3. Tuhost otáčení u plynové rukojeti seřídíme malým šroubkem v objímce rukojetí.

Sejmutí sedla

 1. Povolíme vřeteno .
 2. Mírně klepneme na vřeteno, čímž se nám uvolní kužel.
 3. Sedlo tahem směrem nahoru vysuneme.

Vyjmutí předního kola

Uvolníme bowden brzdy, odšroubujeme matici hřídele a sejmeme pérovou podložku. Povolíme stahovači šrouby na obou kyvných ramínkách přední vidlice. Hřídel vysuneme a kolo vyjmeme. Z vyjmutého kola z levé strany brzdového bubnu sejmeme pohon rychloměru a z pravé strany vyjmeme víko s čelistmi a distanční vložku. Při montáži nasuneme na levou stranu brzdového bubnu náhon rychloměru, na pravou stranu brzdového bubnu víko s čelistmi. Při zasouvání hřídele, neopomeneme dáti distanční vložku mezi první kyvné raménko a víko s čelistmi.

Po zasunutí hřídele, navléknutí pérové podložky (neopomenout!) a po nasazeni a utaženi matice, propérujeme několikrát přední kyvnou vidlici. Pak teprve dotáhneme a pravou i levou koncovku kyvných ramének stáhneme šroubem. Ještě jednou překontrolujeme pérovaní, upevníme bowden a seřídíme brzdu tak, aby se kolo volně otáčelo.

Vyjmutí zadního kola

Uvolníme bowden zadní brzdy, odšroubujeme matici hřídele, sejmeme pérovou podložku, uvolníme hřídel kola, který vytáhneme na pravou stranu. Na levé straně vyjmeme záchyt reakce brzdy. Vysuneme kolo z čepů unašeče a po nachýlení "Mopedu" kolo vyjmeme.

Při montáži po zasunuti hřídele navlékneme pérovou podložku (neopomenout!), našroubujeme matici a řádně ji utáhneme. Upevníme bowden brzdy a seřídíme brzdu tak, aby se kolo volně otáčelo.

MVyjmutí zadního kola
Vyjmutí zadního kola


Demontáž hlavy válce

 1. Odpojíme kabel svíčky, tlumič výfuku a lanko dekompresoru.
 2. Vyšroubujeme 4 matice hlavy válce.
 3. Sejmeme hlavu válce.
 4. Posuneme píst do "dolní" úvrati a vysuneme válec s těsněním.
 5. Otvor v klikové skříni zakryjeme čistým hadrem, aby nám nevnikla nečistota do klikové skříně.
Montáž
 1. Vložíme nové těsnění pod válec.
 2. Nasuneme válec.
 3. Vložíme nové těsnění pod hlavu a nasuneme hlavu válce.
 4. Dotáhneme 4 matice.
 5. Zapojíme kabel svíčky a připojíme lanko dekompresoru.
 6. Připevníme výfuk.
 7. Po zahřátí motoru dotáhneme hlavu válce.

Výměna pístních kroužků

Pístní kroužky vyměňujeme, je-li jejich spára (tzv. vůle v zámku) větší než 0,8 mm (správná šířka spáry je 0,2 mm). Šířku spáry zjistíme, vložíme-li sejmutý kroužek do horní části válce (asi 10 mm hluboko).

Kroužky nejlépe sejmeme použitím tří slabých ocelových pásků. Jeden plíšek vsuneme uprostřed a dva u konců pístních kroužků. Téhož způsobu používáme při navlékání.

Sejmutí karburátoru

 1. Odpojíme přívod paliva u nádrže.
 2. Odpojíme bowden plynu.
 3. Povolíme stahovací šroub objímky hrdla (povolíme šrouby tlumiče séní a tento posuneme dozadu).
 4. Karburátor vysuneme z hrdla.Viktor Majer 2003 - 2018
Creative Commons License
Stránky o mopedu Jawetta, jejímž autorem je Viktor Majer, podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora, neužívejte dílo komerčně, nezasahujte do díla. 3.0 Česko.